Ni hao!

Shanghai (HQ)

Studio 2A
Anken, Building 1 No. 181
Lane 465 Zhenning Road
Shanghai

NEW BUSINESS

London

Studio 26
214 Bermondsey Street
London SE1 3TQ

Hong Kong

Studio 1504
Wing Hing Industrial Building
83-93 Chai Wan Kok Street
Tsuen Wan, Hong Kong